TRANSPORTATION

แผนที่การเดินทาง
map_impact_eng

 

แผนที่การจอดรถภายในงาน
พื้นที่บริการ สถานที่จอดรถตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนด)

img_parking_areamap_paking

บริการด้านการคมนาคม

ช่องทางบริการด้านการคมนาคม อาทิ บริการเรียกรถรับ-ส่ง (แท็กซี่) รถบริการสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง อิมแพ็คลิ้งค์ รถบริการนำส่งยังสถานที่จัดงาน

รถรับ-ส่ง-แท็กซี่
บริการเรียกรถรับ-ส่ง-แท็กซี่ มีให้บริการทั่วไป สังเกตได้จากป้ายซึ่งเป็นจุดให้บริการ บริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 2 รวมถึงป้อมบริการเรียกรถที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

รถบริการนำส่งยังสถานที่จัดงานของอิมแพ็ค (อิมแพ็ค ลิ้งค์)
บริการรถรับส่งที่จะนำท่านเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ถึง อิมแพ็คภายใน 30 นาที สำหรับบริการรถโดยสารขนาดเล็กนี้จะให้บริการกับผู้โดยสารทุกๆ 30 นาที ทุกวันตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.

รถสาธารณะและรถตู้โดยสาร
บริการสาธารณะบริเวณสถานีจอดรถตลาดรวมใจแบ่งเป็นเทอมินัล A – F ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ดูรายละเอียดที่นี่

เส้นทางเดินรถสาธารณะของขสมก.
สถานที่ให้บริการรถสาธารณะตั้งอยู่บริเวณลานแอ็คทีฟ สแควร์ ตรงข้าม อิมแพ็ค อารีน่า ดูรายละเอียดที่นี่

official_partner

Comments are closed.